آموزش

 

شرکت دانش بنیان آژند انرژی در نظر دارد در راستای آموزش اصول و مفاهیم کاربردی دینامیک سیالات محاسباتی، اقدام به برگزاری دوره های تخصصی زیر نماید. علاقه مندان می توانند برای ثبت نام به ایمیل Info@Azhandenergy.com  مکاتبه نمایند.
دوره های تخصصی ارائه شده در ترم پاییز با همکاری انجمن علمی مهندسی شیمی دانشکده فنی دانشگاه تهران به همراه سرفصل آن ها به تفکیک ارائه شده است. آموزش به صورت جامع بوده و دانشجویان رشته های مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، مهندسی هوافضا، مهندسی نفت، مهندسی مواد و رشته های مربوطه دیگر می توانند از این دوره ها استفاده نمایند. پس از تکمیل ظرفیت ثبت نام شدگان در هر دوره، جزئیات برگزاری به صورت ایمیل ارسال خواهد شد.
به شرکت کنندگان این دوره ها گواهی پایان دوره از طرف شرکت و انجمن علمی دانشکده فنی اهدا خواهد شد و مکان برگزاری سایت دانشکده فنی دانشگاه تهران خواهد بود.

 


poster2

آموزش ANSYS FLUENT (مقدماتی)

4444


 

سرفصل
• آشنایی با مفاهیم CFD
• معرفی فضای workbench
• معرفی قسمت های مختلف Geometry
• معرفی قسمت های مختلف Mesh
• آشنایی با فضای fluent
• حل مسائل سیالاتی و حرارتی
بیشتر …
پیشنیاز: مکانیک سیالات 1 و 2. طول دوره: 18ساعت . شنبه ها و چهارشنبه ها 14-18 (در دو هفته در صورت نیاز یکشنبه هفته دوم نیز به مدت دو ساعت کلاس برگزار خواهد شد.) مکان دوره: سایت دانشکده فنی دانشگاه تهران
مدرس: مهندس محمد بهرام پور (کارشناسی ارشد مهندسی شیمی- گرایش طراحی فرایند دانشگاه تهران)
رزومه استاد: مهندسمحمد بهرامپور
هزینه ثببت نام: 180000 تومانثبت نام

آموزش اصول و مبانی CFD

2222


سرفصل
• آشنایی با مفاهیم CFD
• معرفی تفاضل محدود و حجم محدود
• حل معادلات ODE و PDE
• روش های حل عددی
• حل مسائل انتقال حرارت و جریان سیال به کمک روش های عددی
بیشتر …
پیشنیاز: مکانیک سیالات 1 و 2. طول دوره: 18ساعت . شنبه ها و چهارشنبه ها 14-18 (در دو هفته در صورت نیاز یکشنبه هفته دوم نیز به مدت دو ساعت کلاس برگزار خواهد شد.) مکان دوره: سایت دانشکده فنی دانشگاه تهران
مدرس: مهندس ایمان رئوفی (کارشناسی ارشد مهندسی شیمی- گرایش جداسازی دانشگاه شریف)
رزومه استاد: مهندس ایمان رئوفی
هزینه ثببت نام: 180000 تومانثبت نام

آموزش CFD در MATLAB

8888


سرفصل
• آشنایی با اصول CFD
• معرفی توابع مورد نیاز در Matlab
• معرفی تفاضل محدود و حجم محدود
• حل معادلات ODE و PDE
• حل مسائل انتقال حرارت و جریان سیال به کمک کدنویسی CFD
بیشتر…
پیشنیاز: Matlab مقدماتی. طول دوره: 15ساعت .شنبه ها، یکشنبه ها و چهارشنبه ها 16- 18 (به مدت سه هفته)
مکان دوره: سایت دانشکده فنی دانشگاه تهران
مدرس: مهندس سید احمد خادم (کارشناسی ارشد مهندسی شیمی- گرایش کنترل و شبیهسازی دانشگاه شریف)
رزومه استاد: مهندس سید احمد خادم
هزینه ثببت نام: 150000 تومانثبت نام

آموزش PIPING (مقدماتی)

5555


سرفصل
• ایجاد pipe، Branch، Component
• مدلسازی انشعابات در خطوط لوله
• تشخیص و رفع برخورد المان های مدل
• آشنایی با ماژول های PDMS
• شناخت ابزارهای مدلسازی در نرم افزار
• آشنایی با سلسله مراتب Hierarchy
بیشتر…
پیشنیاز: آشنایی با Hysis مقدماتی
پیشنیاز: سیالات مقدماتی. طول دوره: 15ساعت .شنبه ها، یکشنبه ها و چهارشنبه ها 16- 18 (به مدت سه هفته)
مکان دوره: سایت دانشکده فنی دانشگاه تهران
مدرس: مهندس بابک طهرانی (دانشجوی دکترای مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت)
رزومه استاد: مهندس بابک طهرانی
هزینه ثببت نام: 150000 تومانثبت نام

آموزش نرم افزار COMSOL

images


سرفصل
• آشنایی با اصول CFD
• معرفی نرم افزارCOMSOL و محیط کاری
• مدلسازی و مش بندی
• مسائل صفر بعدی، یک بعدی، دو بعدی و سه بعدی
• استفاده از فیزیک های مکانیکی، حرارتی، جرمی، واکنش شیمیایی و ریاضیات
بیشتر…
پیشنیاز: مکانیک سیالات 1 . طول دوره: 15ساعت . یکشنبه ها و چهارشنبه ها 14-18
مکان دوره: سایت دانشکده فنی دانشگاه تهران
مدرس: مهندس ایمان رئوفی (کارشناسی ارشد مهندسی شیمی- گرایش جداسازی دانشگاه شریف)
رزومه استاد: مهندس ایمان رئوفی
هزینه ثببت نام: 150000 تومانثبت نام

آموزش تخصصی نرم افزارHysis

6666


سرفصل
• تهیه گزارش از شبیه سازی
• تهیه ادوات گردشی
• توانایی مطالعه موردی Case Studyدر شبیه سازی
• بررسی ترکیبات دارای آزئوتروپ و جداسازی استخراجی
• بررسی ادوات منطقی
• بهینه سازی فرآیند
بیشتر…
پیشنیاز: مکانیک سیالات 1.شنبه ها، یکشنبه ها و چهارشنبه ها 16- 18 (به مدت سه هفته)
مدرس: مهندس سید احمد خادم (کارشناسی ارشد مهندسی شیمی- گرایش کنترل و شبیهسازی دانشگاه شریف)
رزومه استاد: مهندس سید احمد خادم
هزینه ثببت نام: 150000 تومانثبت نام

آموزش Matlab پیشرفته

3333


سرفصل
• مروری بر توابع مورد نیاز Matlab
• رسم نمودار، حل معادلات دیفرانسیل، حل لاپلاس، حل معادلات جبری
• آشنایی با الگوریتم ژنتیک
• آشنایی با شبکه عصبی و منطق فازی
• آشنایی با GUI
• حل مسائل سیالاتی و حرارتی به کمک کد نویسی
بیشتر…
پیشنیاز: Matlab مقدماتی. طول دوره: 18ساعت . شنبه ها و چهارشنبه ها 14-18
مدرس: مهندس سيد محمد احسان طباطبایی (کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- گرایش تبدیل انرژی دانشگاه تهران)
هزینه ثببت نام: 180000 تومانثبت نام


بهینه سازی در Matlab

22


سرفصل
• آشنایی با مفاهیم بهینه سازی
• برنامه نویسی هندسی
• برنامه نویسی خطی و درجه دو
• روش چند متغیره محدود (NLP)
• الگوریتم ژنتیک (GA)
• برنامه نویسی ژنتیک (GP)
• کلونی مورچه
• GAMS
بیشتر…
پیشنیاز: Matlab مقدماتی. طول دوره: 18ساعت .شنبه ها، یکشنبه ها و چهارشنبه ها 16- 18 (به مدت سه هفته)
مکان دوره: سایت دانشکده فنی دانشگاه تهران
مدرس: مهندس سید احمد خادم (کارشناسی ارشد مهندسی شیمی- گرایش کنترل و شبیهسازی دانشگاه شریف)
رزومه استاد: مهندس سید احمد خادم
هزینه ثببت نام: 180000 تومانثبت نام

آموزش شبکه عصبی و منطق فازی درMatlab

11


سرفصل
• معرفی انواع سيستم های منطق فازی
• معرفی جزييات شبيه سازی سيستم های منطق فازی در محيط MATLAB
• معرفی دستورات سيستم های منطق فازی توسط توابع کتابخانه ای MATLAB و Simulink
• نحوه شبيه سازی سيستم های منطق فازی در Simulink
• معرفی انواع شبکه های عصبی
• معرفی جزييات شبيه سازی شبکه های عصبی در محيط MATLAB
بیشتر…
پیشنیاز: Matlab مقدماتی. طول دوره: 15ساعت .شنبه ها، یکشنبه ها و چهارشنبه ها 16- 18 (به مدت سه هفته)
مکان دوره: سایت دانشکده فنی دانشگاه تهران
مدرس: مهندس سید احمد خادم (کارشناسی ارشد مهندسی شیمی- گرایش کنترل و شبیهسازی دانشگاه شریف)
رزومه استاد: مهندسسید احمد خادم
هزینه ثببت نام: 150000 تومانثبت نام