فرم ثبت نام دوره

دانشجوی گرامی

خواهشمند است در صورت تمایل به شرکت در دوره دینامیک سیالات محاسباتی در سطح مقدماتی و یا پیشرفته که با همکاری انجمن علمی مهندسی معماری دانشگاه شیراز و شرکت دانش بنیان آژند انرژی برگزار می شود، فرم زیر را تکمیل کنید. لازم به ذکر است ابتدا میبایست هزینه دوره را با توجه توضیحات زیر پرداخت نموده و سپس رسید بانکی خود را در فرم زیر بارگزاری نمایید(در صورت عدم تشکیل دوره، هزینه افراد به طور کامل بازگزدانده می شود).

هزینه دوره 24 ساعته CFD مقدماتی: 75000 تومان

هزینه دوره 24 ساعته CFD پیشرفته: 80000 تومان

شماره حساب:
6273531020480285
بانک تجارت
به نام آقای سعید روحانی سروستانی

به همراه داشتن رسید پرداخت در جلسه اول دوره الزامی است.

فرم ثبت نام