آشنایی با کاربردهای دینامیک سیالات محاسباتی CFD

شبیه سازی تجهیزات صنعتی و خانگی در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. شرکت آژند انرژی در راستای آموزش این مبحث  اقدام به قرار دادن اطلاعات مفید زیر در سایت خود نموده است.

Turbofan-large

تاریخچه CFD

اساس تمام مسائل  CFD معادلات ناویر استوکس است که برای هرتک  فاز به در جریان سیال طور جداگانه (مایع یا گاز و نه هر دو) تعریف می­شود. این معادلات را می­توان با حذف ترم ویسکوزیته به معادلات اویلر ساده سازی کرد.

cfd-software-modeling-industrial-applications-9123-2513713

چرا به کارگیری CFD؟

CFD یا همان دینامیک سیالات محاسباتی یک تکنیک شبیه‌سازی مجازی است. با استفاده از CFD می‌توان یک جریان را بطور کامل شبیه‌سازی کرد. در شبیه‌سازی جریان به روش CFD لازمست که مراحل زیر به ترتیب اجراء شود.

computational-fluid-dynamics-software-15020-5345163

کاربردCFD  در صنعت

ديناميک سيالات محاسباتی می تواند مستقيماٌ به اهداف مورد نياز صنايع کمک کند. خصوصاً کاربرد تکنيک های محاسباتی می تواند سبب بهبود موارد زير شود.

 

valve-erosion-CFD

فیلم های آموزشی

در راستای آموزش نرم افزارهای شبیه سازی، فیلم های آموزشی همراه با توضیحات در این قسمت قرار گرفته است.

 

One Comment
پینگ و بازتاب ها

دیدگاهتان را بنویسید